Amok

Innbundet

9788252164954

2004

Nynorsk

Finn Øglænd

Fleirtalet av novellene har ein hovudperson som av ein eller annan grunn har ”meldt seg ut” av samfunnet, anten det er David som frivillig bur aleine på ei øy og ein dag får besøk av både sosialsjefen og ein journalist, eller Heidi som har bestemt seg for å slutte å snakke – eller Stian E som spaserer ut av skulen ein morgon utan å vende tilbake. I alle novellene set forfattaren søkjelys på outsider-posisjonen – som unge menneske lett vil identifisere seg med.

noveller, utenfor, outsider, nynorsk