Det syngande sverdet

Innbundet

9788252155259

1999

Nynorsk

Serien om Rein Lodinsson 1

Kolbjørn Brekstad

Første boka i serien om Rein Lodinsson.

Unguten Rein er med og drep sin første bjørn, og dette innleier ei rekkje hendingar som etter kvart snur opp ned på livet til både høvding og trål. Vi er i norsk folkevandringstid 300-400 år inn i vår tidsrekning. Røvarar har herja, og for å verje seg, tek Reins folk til å byggje bygdeborg og set ut vardevakter.

historie, familie, folkevandring, folkevandringstid, slag, kamp, historisk, nynorsk