Ekstremistboka

Heftet

9788252182590

2014

Nynorsk

Kristian A. Bjørkelo

Kva er terror, og finst det døme på legitim terror? Kva kan vi kalle ekstreme ytringar, og når blir ein ekstremist?

I denne aktuelle debattboka for ungdom diskuterer Kristian Bjørkelo kva ekstremisme og terror er. Gjennom intervju, fargerike døme og historie gjev forfattaren ein bakgrunn for å forstå ekstremistar og motivasjonen deira. Han gjer dette i eit kunnskapsrikt, humoristisk og provoserande språk.

terrorisme