Aleksander Andersen

Andersen er fotojournalist og har bidratt til faktaboken Fra ungdommen.