E. Lockhart

Hot Key Books

Emily Jenkins, som også skriver under navnet E. Lockhart, er en amerikansk forfatter av bildebøker for barn og skjønnlitteratur for ungdommer og voksne. 
Jenkins første bok var romanen The Boyfriend List, publisert i 2005 i Ruby Oliver serien med tre oppfølgere, The Boy Book (2006), The Treasure Map of Boys (2009), og Real Live Boyfriends (2010). En annen roman, The Disreputable History of Frankie Landau-Banks (2008), var en av finalistene til både the National Book Award for Young People's Literature og the Michael L. Printz Award.