Espen Dietrichs

Espen Dietrichs er avdelingssjef og professor ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Sammen med Eirik Newth har han skrevet Hjernen.