Eva Susso

Ulrica Zwenger

Eva Susso er en populær forfatter i Sverige og har skrevet flere barne- og ungdomsbøker, blant annet flere lettleste bøker.