Gunhild J. Ecklund

Geir H. Hagberg

Gunhild J. Ecklund er utdannet dr.oecon. og økonomisk historiker. I perioden 1999–2012 var hun ansatt som forsker ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, der hun arbeidet spesielt med økonomisk politikk, sentralbankpolitikk og bank- og finansmarkeder i historisk perspektiv.
Siden 2013 har Ecklund jobbet som selvstendig forfatter og formidler. Hun er også engasjert som fagrådgiver i forbindelse med utviklingen av et nytt interaktivt læringssenter for Norges Bank. Ecklund er opptatt av å formidle fagstoff til et bredt publikum og er særlig interessert i gi barn og unge mer kunnskap om historie og økonomi. Gunhild J. Ecklund har skrevet boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger som kommer ut sommeren 2015, og hun lanserer samtidig sin egen blogg om økonomi rettet mot barn og unge: www.hvaerøkonomi.no.