Klaus Hagerup

Hilde Nyseth

Klaus Hagerup, født i 1946, er forfatter, dramatiker, regissør, oversetter og utdannet skuespiller. Han har arbeidet ved Den Nationale Scene og ved Nationaltheateret, og han var med på opprettelsen av Hålogaland Teater, der han var fra 1971 til 1977. Etter hvert gikk han helt over til å virke som dramatiker og dramaturg. Han debuterte som forfatter med diktsamlingen «Slik tenker jeg på dere» i 1969. Siden er det blitt en lang rekke bøker. Han har mottatt flere litterære priser, og bøkene hans er også populære i utlandet.

Les mer på forfatterens hjemmeside.