Kristin A. Sandberg

Cappelen Damm

Kristín A. Sandberg (1967) er psykoterapeut og forfatter. Mangeårig kulturarbeider i Nrk/ radio. Tidligere lærer i Steinerskolen og forelder til fire barn der. På innsiden av steinermiljøet i mange år.