Lars Andreas Ellingsgard Øverli

Øverli er journalist og har bidratt til faktaboken Fra ungdommen.