Marguerite Abouet

thebrownbookshelf.wordpress.com

Marguerite Abouet (f. 1971) er fra Elfenbenskysten. Hun er mest kjent for de grafiske romanene om Aya