Martin Slottemo Lyngstad

Lyngstad er fotograf og har bidratt til faktaboken Fra ungdommen.