Ørjan N. Karlsson

Julia Pike

Ørjan Nordhus Karlsson (1970) er født og oppvokst i Bodø, og bor i dag i Skien.

Karlsson er sosiolog, har befalsutdanning fra hæren og også deltatt på utenlandsoppdrag. Han har jobbet tre år i Forsvarsdepartementet, og er i dag avdelingsleder i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap.

Hjemmeside:
http://orjankarlsson.com